dijous, 28 d’abril de 2022

Primavera

Venècia. Fotografia: Empar Sáez


PRIMAVERA


¿Amb quin propòsit, abril, tornes cada vegada?
No n'hi ha prou amb la bellesa.
Ja no pots calmar-me amb la vermellor
de les fulletes que s'obren, enganxoses.
Sé el que sé.
Sento l'escalfor del sol al clatell mentre
em fixo en les espines dels crocus.
La terra fa bona olor.
Sembla que la mort no existeixi.
Però ¿això, què significa?
No és només que sota terra els cucs es mengin
els cervells dels homes.
La vida en si
no és res,
una copa buida, un tram d'escala sense catifa.
No n'hi ha prou que cada any, sota aquest turó,
l'abril
arribi com un idiota, barbotejant i escampant flors.


Edna St. Vincent Millay, L'amor no ho és tot. Antologia poètica
Traducció de Marcel Riera
Quaderns Crema, 2017


***


SPRING


To what purpose, April, do you return again?
Beauty is not enough.
You can no longer quiet me with the redness
Of little leaves opening stickily.
I know what I know.
The sun is hot on my neck as I observe
The spikes of the crocus.
The smell of the earth is good.
It is apparent that there is no death.
But what does that signify?
Not only under ground are the brains of men
Eaten by maggots.
Life in itself
Is nothing,
An empty cup, a flight of uncarpeted stairs.
It is not enough that yearly, down this hill,
April
Comes like an idiot, babbling and strewing flowers.


Edna St. Vincent Millay, Second April (1921)


diumenge, 17 d’abril de 2022

Luz

Venècia. Fotografia: Empar Sáez

 LUZ


I


Reconozco de nuevo
una luz en el idioma
las palabras cerradas
que están para ser amadas
y repetirlas hasta hacerlas sencillas
Un cisne que lleva volando
tus ojos hacia el sol
es una vez más
la profecía de un milagro

En la palabra se consigue
reconocer la luz
acto inconcebible
del hombre a la mujer
Una palabra que transforma
tu mente en un cisne
es lo bastante simple 
para dar forma a un huevo
Y el idioma que se encierra
en el huevo
tiene alas que lo sustentan
desde el nacimiento hasta la luz
Y el sol está para ser amado


Inger Christensen, Luz / Hierba
Traducció de Daniel Sancosmed Masiá
Editorial Sexto Piso, 2021


***


Lys


 I 

Jeg genkender atter
en lysning i sproget
de lukkede ord
som er til for at elskes
og gentages ind til det enkle
En svane som folder sig
sammen om ægget
er endnu et ekko
af skabelsen i os
Og svanen som flyver
dit øje mot solen
er endnu engang
profeti om et under

Det lykkes i ordet
at genkende lyset
ufattelig handling
fra manden til kvinden
Et ord som forvandler
dit sind til en svane
har enkelhed nok
til at forme et æg
Og sproget som lukker sig
inde i ægget
har vinger som bærer
fra fødsel til lys
Og solen er til for at elskes


Inger Christensen, Lys (1962)


dimarts, 12 d’abril de 2022

A la muda veu de l'àngel

Venècia. Fotografia: Empar Sáez

 
III


A la muda veu de l'àngel

                         creix la paraula de la neu.

Enllà de la nit on s'ajoca

                           el blau ocell alatrencat.

Enllà del mar que es juga als daus

                                   la memòria de les brànquies,

vent d'una música sola,

                       cant i ceguesa desllunada.

Al clos del cel només s'escolta

                               l'esquer sord de l'infinit.


                                       (La veu de l'àngel)

Jaume Pont, Enlloc
Proa Edicions, 2007

diumenge, 10 d’abril de 2022

Fragments alçats pel vent

Venècia. Fotografia: Empar Sáez


En aquesta nit,
en aquest instant d'aquesta nit,
crec que fins i tot si els déus calessin foc
al món,
sempre en restaria una brasa
per tornar a florir com una rosa
en l'inconegut.

No soc pas jo qui ho ha pensat ni qui ho ha dit,
sinó aquesta nit d'hivern,
sinó un instant, que ja ha passat, d'aquesta nit d'hivern.


Philippe Jaccottet, Quadern de verdor
Traducció d'Antoni Clapés
Adia Edicions, 2021

***


En cette nuit,
en cet instant de cette nuit,
je crois que même si les dieux incendiaient
le monde,
il en resterait toujours une braise
pour refleurir en rose
dans l’inconnu.

Ce n’est pas loi qui l’ai pensé ni qui l’ai dit,
mais cette nuit d’hiver,
mais un instant, passé déjà, de cette nuit d’hiver.


Philippe Jaccottet, Cahier de verdura (1990)


dimarts, 5 d’abril de 2022

Al capità Roald Amundsen

Burano. Fotografia: Empar Sáez


AL CAPITÀ ROALD AMUNDSEN QUE ES VA PERDRE AL POL NORD


T'amagava un secret
encara
la mar de neu
La descoberta del seu revers
i tu embolicat en aquella mortalla blanca
Oh silenci glaçat!
vinga repetir a les oïdes del món
el crit victoriós
                  Terra!Manoel Antonio, De quatre a quatre i altres textos
Traducció de Joan Puigdefàbrega
Lleonard Muntaner, Editor, 2020