dimarts, 15 de febrer de 2022

Deseo

El Vendrell. Fotografia: Empar Sáez


DESEOAmaneció lloviendo en Barcelona
—ciudad de aguas escasas—.
Hilos transparentes
agujas de araña
se descolgaban lentamente.
Sostuve el cielo con las manos
con los sueños con el pensamiento.
Una oración
una pequeña súplica
una demanda:
que las aguas no se detuvieran
hasta tu llegada
para flotar contigo en el diluvio.Cristina Peri RossiEstrategias del deseo (2004),  dins: Poesía reunida
Editorial Lumen, 2005

diumenge, 13 de febrer de 2022

On? Quan? Per què?

Púbol. Fotografia: Empar Sáez

On? Quan? Per què?


«Si Déu és l'univers, Ell és el do suprem, fet a Déu, per Déu mateix», deia un savi.

Morir de no res després d'haver viscut de tot.
Derisió.
Celebrar la rosa i perir d'una punxada d'espina.

El dia ens segueix.

«Oh certitud de la font, enmig de la sorra.
»Déu és certitud  —deia un savi—. Ell és el pou.
»Dues certituds es disputen el desert. L'una és d'aigua; l'altra,
de pols.»

Deia: «La mort és, potser, de Déu, el pensament més fred».

«Envellir: la vida comença a oblidar-me; la mort, a reconèixer-me», havia escrit.

«El dolor —deia un savi— és el llibre més vast, ja que conté tots els llibres.»

La vida s'escriu amb la saba dels nostres arbres.
La mort es llegeix en les seves fulles esgrogueïdes.

Acaricia la teva ànima. Acaricia el teu llibre. Tots dos estan assedegats de tendresa.

«A dues passes de mi, hi ets tu. A dues passes de tu, hi és ell. A dues passes d'ell, hi érem nosaltres», deia un savi.

Generositat de l'invisible.
La nostra gratitud és infinita.

El criteri és l'hospitalitat.


Edmond Jabès, El llibre de l'hospitalitat
Traducció de David Cuscó i Escudero
Editorial Flâneur, 2019

***

Où? Quand? Porquoi?


« Si Dieu est l'univers, Il est le suprême don, fait à Dieu, par Dieu même », disait un sage.

Mourir de rien après avoir vécu de tout.
Dérision.
Célébrer la rose et périr d'une piqûre d'épine.

Le jour nous suit.

« Ô certitude de la source, au milieu des sables.
« Dieu est certitude — disait un sage —. Il est le puits.
« Deux certitudes se disputent le désert. L'une est d'eau ; l'autre, de poussière. »

Il disait : « La mort est, peut-être, de Dieu, la plus froide pensée. »

« Vieillir : la vie commence à m'oblier ; la mort, à me reconnaître », avait-il écrit.

« La douleur — disait un sage — est le livre le plus vaste, car il contient tous les livres. »

La vie s'écrit avec la sève de nos arbres.
La mort se lit dans leurs feuilles jaunies.

Caresse ton âme. Caresse ton livre. Tous deux sont assoifflés de tendresse.

« À deux pas de moi, il y a toi. À deux pas de toi, il y a lui. À deux pas de lui, il y avait nous », disait un sage.

Générosité de l'invisible.
Notre gratitude est infinie.

Le critère est l'hospitalité.Edmond Jabès, Le livre de l'Hospitalité
Éditions Gallimard, 1991