dijous, 30 de maig de 2019

A dolls

Salers (Cantal). Fotografia: Empar Sáez


A DOLLS


Soc qui soc.
Atzar incomprensible
com ho és tot atzar.

Podria haver tingut
altres ancestres,
haver abandonat volant
un altre niu o, amb l'escata,
haver-me arrossegat
per sota un altre tronc.

Al camerino de la natura
de vestits no en falten.
Vestits d'aranya, gavina, ratolí.
Cadascú s'ajusta a la mida
i es porta amb obediència
fins que es fa malvé.

Jo tampoc no l'he escollit,
amb tot, no em queixo.
Podria haver sigut algú
molt menys aïllat.
Algú d'un formiguer, eixam, mola de peix,
una part del paisatge agitada pel vent.

Algú molt menys feliç
que es cria per fer-ne pells,
o objectes per a una taula de festa,
o una cosa que neda sota un vidre.

Un arbre clavat a terra
quan hi arriba l'incendi.

Un bri trepitjat per la cursa
d'esdeveniments incomprensibles.

Algú feroç i fosc
que per a d'altres brilla.

I si fes por a la gent
o tan sols fàstic
o tan sols pietat?

I si hagués nascut
en una tribu errònia i davant meu
es tanquessin camins?

Per ara el destí
m'ha estat bondadós.

Podria no haver-me estat donada
la memòria de bons moments.

Podria haver estat privada
de la tendència a comparar.

Podria haver sigut jo mateixa
però sense sorprendre'm
i així seria algú del tot diferent.


Wislawa Szymborska, Instant
Traducció de Joanna Bielak
Cafè Central/Eumo Editorial, 2018


***

W zatrzęsieniu


Je­stem kim je­stem. 
Nie­po­ję­ty przy­pa­dek 
jak każ­dy przy­pa­dek. 

Inni przod­ko­wie 
mo­gli być prze­cież mo­imi, 
a już z in­ne­go gniaz­da 
wy­fru­nę­ła­bym, 
już spod in­ne­go pnia 
wy­peł­zła w łu­sce. 

W gar­de­ro­bie na­tu­ry 
jest ko­stiu­mów spo­ro. 
Ko­stium pa­ją­ka, mewy, my­szy po­lnej. 
Każ­dy od razu pa­su­je jak ulał 
i no­szo­ny jest po­słusz­nie 
aż do zdar­cia. 

Ja też nie wy­bie­ra­łam, 
ale nie na­rze­kam. 
Mo­głam być kimś 
o wie­le mniej osob­nym. 
Kimś z ła­wi­cy, mro­wi­ska, brzę­czą­ce­go roju, 
szar­pa­ną wia­trem cząst­ką kra­jo­bra­zu. 

Kimś dużo mniej szczę­śli­wym, 
ho­do­wa­nym na fu­tro, 
na świą­tecz­ny stół, 
czymś, co pły­wa pod szkieł­kiem. 

Drze­wem uwię­złym w zie­mi, 
do któ­re­go zbli­ża się po­żar. 

Źdźbłem tra­to­wa­nym 
przez bieg nie­po­ję­tych wy­da­rzeń. 

Ty­pem spod ciem­nej gwiaz­dy, 
któ­ra dla dru­gich ja­śnie­je. 

A co, gdy­bym bu­dzi­ła w lu­dziach strach, 
albo tyl­ko od­ra­zę, 
albo tyl­ko li­tość? 

Gdy­bym się uro­dzi­ła 
nie w tym, co trze­ba, ple­mie­niu 
i za­my­ka­ły się przede mną dro­gi? 

Los oka­zał się dla mnie 
jak do­tąd ła­ska­wy. 

Mo­gła mi nie być dana 
pa­mięć do­brych chwil. 

Mo­gła mi być od­ję­ta 
skłon­ność do po­rów­nań. 

Mo­głam być sobą - ale bez zdzi­wie­nia, 
a to by ozna­cza­ło, 
że kimś cał­kiem in­nym.


Wislawa Szymborska, Chwila (2002)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada